Нови курсове и публични програми:

гр. София - 13.10.2020 (вторник) от 19:00 ч. начало на нов курс, залата на Славянско Дружество, ул. Славянска 6 срещу министерството на Финансите
Продължава всеки вторник на същото място.
GSM: 089 7897067

гр. Варна - 13.10.2020 (вторник) от 19:00 ч. начало на нов курс, ул. "Княз Александър Батенберг" 12, ет. 3, офис 9
Продължава всеки вторник на същото място.
GSM: 087 6025475

гр. Велико Търново - 12.10.2020 (понеделник) от 18:30 ч. начало на нов курс, ул. „Цанко Церковски“ 39
Продължава всеки понеделник на същото място от 18:30 ч.
GSM: 089 7976080

гр. Плевен - 13.10.2020 (вторник) от 18:30 ч. начало на нов курс, ул. Антим Първи №5.
Продължава всеки четвъртък на същото място.
GSM: 0884 915538


гр. Шумен - 08.10.2020 (четвъртък) от 19:00 ч., начало на нов курс, читалище Напредък, ул. Панайот Волов 2
Продължава всеки четвъртък на същото място.
GSM: 088 8358663

гр. Силистра - 15.10.2020 (четвъртък) от 18:00 ч., начало на нов курс, ул. "Сан Стефано" 2, Етаж 2 /до Red kaffe/
Продължава всеки четвъртък на същото място.
GSM: 087 8322895
Можете да се включите и след започването им.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2020