„Времето на разцвет е дошло и мнозина древнитърсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"