Балансиране на енергийните канали

Балансиране на Лявата страна


Ако чувствате топлина, боцкане или не чувствате нищо с лявата ръка по време на медитация, за да уравновесите Левия канал, можете да използвате следното упражнение:
1.Насочете лявата ръка с отворена длан към снимката на Шри Матаджи.
2.Поставете дясната ръка към или на земята.
За известно време останете така, за да позволите на елемента земя да поеме негативностите от Лявата страна.


 

 

 

Балансиране на Дясната страна


Ако чувствате топлина, боцкане или не чувствате нищо с дясната ръка по време на медитация, за да уравновесите Десния канал, можете да използвате следното упражнение:
1.Дясната ръка с отворена длан е насочена към снимката на Шри Матаджи.
2.Вдигнете лявата ръка и да я насочете нагоре към етера, така че дланта да гледа назад.
За известно време останете така, приемайки вибрации с дясната ръка.

 

 

 

 

 

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024