Фината система
„Свободата е когато наистина получите вашите собствени сили, които са вътре във вас. Във вашата централна нервна система и във вашия съзнателен ум трябва да почувствате съществуването на Духа.” Шри Матаджи Нирмала Деви.


Фината или енергийната система на човека е невидима за очите, но нейните проявления могат да бъдат усетени чрез автономната нервна система и регистрирани чрез различни прецизни уреди.  Тя представлява най-общо съвкупност от множество енергийни канали (нади) и центрове (чакри).  В Сахаджа Йога се борави с енергията на три основни канала (Ида, Пингала и Сушумна), на седем основни чакри (Муладхара, Свадхистхана, Набхи, Анахата, Вишудхи, Агнйа и Сахасрара) и с майчината енергия Кундалини, която е регулиращият механизъм на тази сложна система.
Медитацията в Сахаджа Йога позволява да се направи един вид „диагностика” на състоянието на фината система на човека и чрез достъпни техники за пречистване да се балансира и подхрани финото тяло.    
Енергийното тяло на човека е било известно още от дълбока древност в различни краища на света, особено на Изток, и за него се е знаело, че контролира най-вече физиологичните органи и системи. Например традиционната източна медицина се основава именно на знанията за функционирането на енергийната система на човека.  
На чисто физическо ниво тя има пряка връзка със симпатиковата и парасимпатиковата нервна система и нервните плексуси. Но в нея са заложени и редица духовни качества и принципи, които са проявени и развити в различна степен у всеки индивид, затова хората сме колкото и еднакви като физика, толкова и различни като емоции, интелект и душевност.
Приносът на Шри Матаджи Нирмала Деви в познанието за фината система е именно научният и практически подход в подробното описание на залегналите в чакрите и енергийните канали духовни качества, както и на медитацията в Сахаджа Йога, като метод за пречистването и подхранването на финото тяло.
Съзнателното или несъзнателното действие, нашите желания, чувства и мисли против принципите и качествата на чакрите и енергийните канали водят до дисбаланс в енергийната система и до появата различни заболявания. Практикуването на медитация по метода на Сахаджа Йога носи осезаеми ползи както за физическото ни здраве, така и за постигане на емоционално и умствено равновесие и духовно удовлетворение.  

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023