Енергийните канали

Съществуват множество енергийни канали в човека, но основните са три (ляв, десен и централен) и на физическо ниво съответстват на симпатиковата (лява и дясна) и парасимпатиковата нервна система. Левият и Десният енергийни канали на нивото на шестия енергиен център се кръстосват и завършват с балоните на егото и суперегото. Централният енергиен канал е единственият потенциално отворен, но преди получаването на Себереализация човек не може съзнателно да му въздейства, тъй като е свързан с парасимпатиковата нервна система.
„Всички проблеми на човешките същества се дължат на два основни проблема – левостранен и десностранен”. Шри Матаджи Нирмала Деви
Енергийните канали са известни от древността и в традицията на йога се използва терминът „нади”, което на санскрит значи „река, тръба”.


Ляв - Ида Нади (Тамо гуна)


Левият канал отговаря за нашето минало, емоции, желания, спомени. Това е женският или лунният канал. Той завършва със суперегото, където се складират нашите спомени, навици и обусловености, оформени от миналите ни преживявания.  Отрицателните проявления на Левия канал са самосъжалението, депресията, страховете, пасивността, леността, инерцията.


Десен - Пингала Нади (Раджо гуна)


 Десният канал отговаря за нашето бъдеще, физическата и умствена активност, за способността да планираме. Това е мъжкият или слънчевият канал. Той завършва с егото, което ни дава чувството за Аза, чувството, че сме отделени от света. Типични проявления за прекомерно използване на енергията на Десния канал са агресията, гневът, егоизмът, доминирането.
 


Централен - Сушумна Нади (Саттва гуна)


Централният канал е настоящето, той е пътят за нашето духовно израстване. В него е силата, която поддържа духовната ни еволюция и ни води съзнателно или несъзнателно към по-висшето познание на нивото на Сахасрара чакра.  Една центрирана личност, чиято Кундалини е пробудена, води уравновесен, морален живот, отстоява истината и свободата на Духа, споделяйки чистата любов и радост с околните.
Основните три енергийна канала имат определени характеристики и проявления, чиято съвкупност се нарича „гуна”, тоест тенденция или страна. Поради това когато в дадена личност се проявяват повече от харектеристиките на Левия или на Десния канал, тук казваме, че тя е подвластна съответно на Лявата или Дясната страна, или че е левостранна или десностранна.

Медитацията в Сахаджа Йога ни научава да осъзнаваме скритите клопки на Левия и Десния канал и да отстраняваме слабостите им чрез използване на техниките за балансиране  и природните елементи.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024