В каква поза да медитираме

Въпрос:  Трябва ли да се седи в специална поза, докато се прави това (Сахаджа Йога медитация), или може да се практикува по всяко време и под всякаква форма?Шри Матаджи:

Не. Вижте, в Сахаджа Йога ние ставаме Духа. Тогава не е нужно да медитирате толкова много, само около десет минути са достатъчни и няма кой знае какви специални ограничения и т.н. Можете да седите във всяка поза, която искате, тук няма никакви ограничения. Защото сте станали Духа. Единственото нещо, което трябва да направите, е да навлезете в съзнание без мисли, това е първата фаза, която наричаме Нирвичара. За да достигнете това състояние, трябва да седнете и да откажете да приемете всички мисли в ума си. Просто кажете „не това, не това.” После изведнъж се оказвате в съзнание без мисли, защото вашата Кундалини е вече там горе. Когато сте в съзнание без мисли, можете да останете така около пет минути, това е всичко. Не е необходимо много време, защото сте в медитация. (Публична програма, Брисбейн, Австралия, 05.05.87)

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023