Как да привлечем късмета на наша страна?

Въпрос: Как да привлечем късмета на наша страна?

Отговор:
Имаме един български израз: „Роден с късмет“. Ако трябва да го перефразираме, то израза би бил „Всички се раждаме с късмет“ .

Когато започнем да практикуваме Сахаджа йога, медитирайки редовно, ще започнем да усещаме дълбоката мъдрост, заложена във всяка една култура на тази Земя.

Късмета, шанса, сполуката се свързват със състоянието на нашия първи енергиен център- Муладхара чакра. Тази чакра е изключително чиста при малките деца и не случайно друга народна мъдрост казва, че „ Малките деца и Господ ги пази“. Ако забелязваме че ни липсва късмет, като начало би трябвало да си зададем въпроса: Притежавам ли качествата, присъщи на Муладхара чакра детската невинност, мъдрост и чистота?...

Повече информация относно тази чакра, може да бъде намерена на настоящия сайт. Разбира се, най-пълни знания за това- как да пречистим и балансираме този енергиен център, се получават при посещение на колективните занимания по Сахаджа йога в цялата страна.

Пожелаваме ви КЪСМЕТ!

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023