Сахаджа Йога

Сахаджа Йога е уникален метод за получаване на Себереализация, основан на събуждането и издигането на енергията Кундалини, което е достъпно за всеки човек. По време на Себереализацията нашата собствена майчина енергия Кундалини се събужда и издига по гръбначния стълб и излиза през фонтанелата, за да се свърже със заобикалящата ни природна енергия. Този процес води до вътрешна трансформация, която ни прави балансирани, интегрирани и удовлетворени.

Тя е най-новото и адекватно на съвременния живот измерение на Йога като учение и духовна практика. Представлява една цялостна система за духовно усъвършенстване на личността, подпомагаща баланса и хармонията в развитието на семейството, обществото, природата и света като цяло. Като философия на живот Сахаджа Йога е лесноприложима и подходяща за хора от всяка възраст, пол, социално положение, националност или раса, тъй като основава на естествените природни закони и процеси.

 „Сахаджа Йога е различна от другите видове йога, защото започва със Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 За разлика от всички досегашни видове и школи по йога, Сахаджа Йога се основава на колективното, масовото получаване на Себерализация и колективното постигане на истинското Себе, Духът. Всеки, който макар и за кратко е присъствал на колективните медитации по Сахаджа Йога, е усетил колко по-силно и бързо се усеща ефектът от индивидуалната работа на Кундалини във всеки медитиращ.

 Шри Матаджи оприличава процеса на получаване на Себереализация и разпространението на Сахаджа Йога на пламъка на свещта – една свещ може да запали хиляди други, без да губи нищо от това, а новозапалените свещи могат да дадат светлина на още стотици други. Така светлината става по-силна, а тъмнината остъпва и можем ясно да видим истината за нас и за света около нас.

 Сахаджа Йога като наука и система за медитация е създадена от Шри Матаджи Нирмала Деви през 1970 г. и днес е разпространена в над 120 страни по света. Навсякъде се разпространява безплатно, тъй като по думите на Шри Матаджи събуждането на енергията Кундалини е „право по рождение” на всеки индивид и никой трябва да плаща за своята еволюция.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024