Потърсете красотата

Срещнах няколко души. Казах им: “Вижте красотата на хълмовете в Махаращра.”

А те - “Майко, къде им е красотата? Не са покрити с дървета”.

Отговорих: “В това е красотата им. Вижте очертанията им.”

Хората не можеха да видят силуетите, които виждах Аз.

................Но хората не виждат това, разберете, не могат да видят красотата, защото търсят недостатъци."

Шри Матаджи 1982г.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023