Оръжия не могат да срежат Духа

Наинам чхинданти шастрани
Оръжия не могат да срежат Духа,
Наинам дахати паваках
нито огънят да го изгори,
На чаинам клайдаянтя по
водата не може да го намокри,
На шошаяти Марутах
нито вятърът да го изсуши.
Карманьейвàдхи-карасте
Твое е правото само на работа,
Ма пхалешу кадачанам
но не и на плода от нея;
Ма кармапхала-хетурбхуху
не бъди обвързан към плода,
Ма те сангосту кармани
нито към бездействието.
Яда яда хи дхармася
Когато дхармата запада,
Гланирбхавати Бхарата
о, потомъко на Бхарата,
Абхютханая дхармася
и злото надделява,
Тададтманам сруджамяхам
Аз сам инкарнирам.
Паритраная садхунам
За да закрилям праведните,
Винашаяча душкрутам
за да унищожа злодеите
Дхарма самстха-панартхая
и да установя дхарма в сърцата човешки,
Самбхавами юге юге
Аз се раждам от век във век.
Шри Кришна, от „Махабхарата” на Веда Вяса

Бхагавад Гита (Глава 4, ст. 5-8)

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023