Как да медитираме?

Една от първите стъпки за практикуването на медитация в Сахаджа Йога е подреждането на удобен кът за медитация. Препоръчваме ви да провеждате медитациите си на едно и също място всеки ден, защото вибрациите от събуждането на вашата Кундалини ще се установят на това място и с времето ще ви помагат да навлизате в медитация много по-лесно. Въпреки това, не се отказвайте от медитацията, ако не ви е възможно да имате подобен кът на постоянно място.
Поставете фотографията на Шри Матаджи с уважение на чиста маса или лавица и запалете свещ пред снимката. За предпочитане е да поставите снимката върху покривка и в рамка със стъкло, като покривката и рамката да са от естествени материали. Снимката е на нивото на очите, така че да можете да я виждате ясно.

 

И така, в ежедневната си медитация използваме следните основни техники:


1.  Издигане на Кундалини и бандан. Тези две прости техники ни помагат да установим връзка с нашата майчина духовна енергия Кундалини и с Всепроникващата енергия, и да насочим вниманието си навътре.


2.  Проверка на вибрациите. Трябва да установим какво усещаме по дланите да ръцете – топлина или хлад, боцкане и изтръпване в един или няколко пръсти, и на коя ръка са усещанията.
      - Ако чувствате топлина по дланите (едната или двете), това е признак за неравновесие в енергията на каналите, които трябва да балансирате.
      - Ако усещате боцкане, парене или изтръпване в някой от пръстите на ръцете, това е знак за проблем в чакрата (центъра), чиято проекция е даденият пръст и трябва да отстраните този проблем, използвайки заявленията за чакрата.
      - Ако нямате никакви усещания по дланите, издигнете няколко пъти дясната ръка по гръбначния стълб или направете повече от 7 пъти бандан, например 21 пъти, докато получите усещания по дланите (хладни или топли), за да знаете как да се балансирате.
      - Ако усещате хлад по двете длани и над главата, то можете да използвате различни заявления, за да пробудите качествата на съответните центрове, и най-вече да постигнете съзнание без мисли, тоест да останете в медитация.


3. Балансиране на енергийните канали. Основната цел е да се уравновеси енергията в Левия и Десния канал, използвайки съответните техники за балансиране на каналите , напр. лечение със свещ за Левия канал, охлаждане за Десния, баня на краката с топла вода за Левия канал и със студена вода за Десния канал и др. Вижте информацията за техниките.


4. Пречистващи техники за чакрите. Природните елементи, които съотвестват на чакрите, могат да ги пречистват. Заявленията помагат да остраним причините за блокаж в чакрата и да затвърдим нейните духовни качества. Вижте материала за елементите.


5. Съзнание без мисли или същинска медитация. Когато дисбалансът в каналите и напрежението в чакрите изчезнат, Кундалини бързо се издига над главата ни и спонтанно оставаме в съзнание без мисли, т.е. в медитация. Тогава усещаме мир, тишина и радост и не трябва да правим нищо повече, а само да се наслаждаваме на това състояние за 10-15 минути. Ако още с издигането на Кундалини и бандана усетим, че сме без мисли и в тишина, можем да останем така за известно време. Ако непрекъснато се появяват мисли, отворете очи, насочете погледа си към снимката на Шри Матаджи, повторете си наум няколко пъти „Прощавам, прощавам” и когато мислите спрат, пак затворете очи. Ако сте твърде уморени, първо си отпочинете и после медитирайте. Не се насилвайте. 

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024