Ползи от медитацията

Техниката за медитацията в Сахаджа Йога позволява лесно и бързо постигане на състояние на съзнание без мисли, което има цялостен благоприятен ефект върху физическото, емоционалното и менталното здраве на практикуващите я. Мнозина учени са изследвали и доказали положителното въздействие на този тип медитация върху тялото и мозъка, както и при конкретни медицински проблеми, като:

„Себерализацията ни прави смирени... заменя гнева със състрадание... Колкото по-невинни сте, толкова по-блажени ще бъдете”.

Шри Матаджи Нирмала Деви

Може да се каже, че ползите от медитацията в Сахаджа Йога се простират далеч отвъд индивида, тъй като цялостното поведение и мироглед на практикуващите този тип медитация се променят към по-осъзнати, отговорни и благоприятни социално-икономически и семейни отношения. Например след получаването на Себереализация личността усеща директно във фината си система последствията от своите действия против Майката Земя, от отрицателните си мисли или емоции спрямо друг човек, дори от недотам честните си намерения в бизнеса. Така моралът и етиката намират своето живо проявление под формата на вибрациите, които човек усеща по дланите си. Той може обективно да разбере дали нещо казано е истина или не е, дали дадена ситуация е благоприятна или не е и по този начин постоянно сам да коригира себе си.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024