Техники за балансиране

„Човек трябва да разбере, че днешното послание e да наложим чистота вътре в нас, а не да лъжем себе си. Трябва да наложим чистотата в нас като наше лично постижение, като собствено украшение, като собствена красота.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Финото и физическото тяло на човек са изложени непрекъснато на благоприятни и неблагоприятни въздействия отвън и отвътре. Поради това пълното равновесие е динамично и нелесно за поддържане.
Медитацията в Сахаджа Йога ни позволява да усещаме енергийното си състояния и при необходимост да вземем необходимите мерки за възстановяване на баланса на финото и физическото ни тяло. Това именно са техниките за балансиране е на енергийните канали и аспектите на енергийните центрове. Тези техники могат да включват използването на специфичния за дадена чакра природен елемент, използването на заявления за проблемната чакра или неин аспект или най-често комбинация от използване на даден елемент/и и на заявление/я.
    Познавайки характеристиките на енергийните канали и на чакрите и техните аспекти, можем да подходим напълно логично и лесно да се научим да балансираме, да центрираме финото си тяло. Например, Пингала нади или Десният канал по принцип е горещ. Ако се претовари, това се усеща като топлина по дясната длан и по дясната половина на тялото. Логично, за да се центрира или уравновеси, трябва да бъде охладен. По същия начин се подхожда, когато по пръста/ите на дясната ръка се усеща боцкане, парене, изтръпване.  Това значи, че съответният десен аспект на чакрата е изтощен или засегнат и се нуждае от охлаждане и пречистване със съответния елемент и от подхранване със съответното заявление. 
Медитацията в Сахаджа Йога започва и завършва с две техники, които целят стабилизирането на Кундалини над фонтанелата и защитата на финото тяло. Издигането на Кундалини и банданът са техники, които е добре да се правят както в началото и в края на медитацията, преди сън, преди човек да излезе навън, така и преди всяко важно начинание.

Издигане на Кундалини и бандан

Балансиране на енергийните канали

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023