©Шри Матаджи Нирмала Деви

Ню Делхи, 2 април 2002 г.                                                                             

Покланям се на всички търсачи на истината.

Говорейки пред лекари, си спомням за Моите дни в колежа, докато също учех медицина, но за щастие или за нещастие колежът в Лахор беше затворен и Аз трябваше да се откажа от следването. Не че не вярвах в западното обучение по медицина, но свързвайки едното с другото, беше добра възможност да разбера какво липсва в западното медицинско образование.

Липсващото звено е, че в медицинската наука човешките същества се считат за нещо много индивидуално и несвързано с цялото. Всички ние сме свързани с Цялото. Но как да убедите хората, че са свързани с цялото и че не са самостойни? Тъй като сме свързани с Цялото, всички наши проблеми са свързани с Цялото, не можете да смятате някого за пациент за едно нещо, а друг пациент - за друго нещо; възможно е човекът да толкова други много проблеми, толкова много други връзки, които не локализираме в западната медицинска наука. Например виждате, че някой е много болен физически, но не знаете какво е умственото му състояние, какво прави на умстевно ниво. Наред ли е умствено или само на физическо ниво нещо с него не е наред.

Ние абсолютно знаем много неща, като например в медицината имаме имена за... Например казваче, че нещо е психосоматичен проблем или друго е соматичен проблем, но каква е връзката между двете неща, това не знаем.

Ще се учудите, че повечето от болестите ни идват от психосоматиката, като рака, и повечето от тях са нелечими - ракът, също и спинът. Всички тези, за които се предполага, че са абсолютно нелечими и трудни, идват от връзката ни, за която не сме наясно, с Лявата страна. Не зная дали сте видели тук, на схемата, Лявата страна. Не зная.

©Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма  Бризбейн, Австралия - 5 май 1987 г.

Покланям  се на всички търсачи на истината.

Току-що Алберт много ясно ви обясни механизма, който е вътре в нас и изработва нашата Себереализация. Механизъм има, без съмнение. Когато сме в тази стая, виждаме толкова много светлини и зад това има механизъм. Но това, което правим, е просто да натиснем сключа и светлините се появяват. Така че целият механизъм вече e вграден в нас през нашия еволюционен процес. Сега сме достигнали до точката, когато трябва да постигнем резултата от еволюционния процес.

На Запад хората тръгнаха да търсят извън това тяло. Бих казала, че се опитаха да открият познанието за дървото на живота, но когато животът е открит отвън, можете да стигнеге до определена точка, а дървото също може да расте до определена точка. Вие трябва да стигнете до корените си. Това е познанието за корените ни. Да се каже, че то идва от Индия или че идва от някакъв регион не е вярно. Индия е древна страна, разбира се. Хората можаха да влязат надълбоко в него, но дори и в Библията има изречения като „Ще се появя пред вас като огнени езици”.  И тези центрове наистина изглеждат като огнени езици. Също в Корана се говори за Кундалини като Ассас и там е описано, че трябва да бъдете свързани с Бог, иначе каквото и да вършите в името на Бог, ще станете жестоки и ще бъдете дезинтегрирани. Ясно е казано.

Същото e във  всяка религия, за която четете - трябва да получите своята Себереализация. Всяка религия е говорила за Духа. Всяка религия е казала, че трябва да откриете Духа си. Сега, когато сме невежи относно Духа - а на пазара има толкова много хора, което Аз наричам „гуру шопинг”, - хората не знаят какво да очакват и какво да намерят. Какво е себе, какво е Дух и защо трябва да го получим? Както ви казах, това е същността на нашата еволюция - трябва да станете Духа и истината е тази, че вие сте Духът. Ако вие сте Духът, то трябва да постигнете това ниво, по един или друг начин; това е ваше рождено право – то е родено с вас, ето защо го наричаме Сахаджа Йога. Сахаджа означава, Саха е „със”; Джа е „роден с вас”. Това е Йога - връзката с Божественото. Божественото е Всепроникващата сила на Божията  любов, която е най-финото от финото всепроникващо. То съществува във всичко и вие трябва да го почувствате. Това наричаме хладния полъх на Светия Дух: хладният полъх на Светия Дух. В Библията няма описание на Светия Дух. Кундалини е отражението на Светия Дух. Светият Дух е желанието на Бог; тоест е силата на Бог, отразена в нас като Светия Дух, като Кундалини, навита три пъти и половина, е нашето чисто желание. Всички останали желания, които имаме, са нечисти, защото искаме това или онова. Знаем, че икономическите закони са такива, че като цяло желанията не са удоволетворими. Защо? Защото тези желания не са чисти. Така че това е силата на Кундалини, която обитава в триъгълната кост във вас.

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Нортхемптън, Англия - 6 юни 1978 г.
Трябва да има някаква причина да притежаваме рационалност. Защо Бог ни е дал разумност? Той не вярва в ценности просто ей така. Рационалността ни дава усета да разберем, че не можем да стигнем там чрез разумност, защото докато не ви се случи това нещо, няма да повярвате. Няма да повярвате в това, че тази разумност, от която зависите, която е ваша подкрепа, която сте вие... През цялото време си мислите, че вашата самоличност е завършена с рационалността и сте много рационални, гордеете се с това, и рационалността също. Тогава стигате до точката, където чрез рационалността ще разберете, че тя не е конят, който ще ви бъде полезен по-нататък. За това се ползва рационалността: от една страна, тя ви отвежда до точката, където мислите, че тя е решаваща или че не може да зависите от нея; от друга страна, рационалността ви дава поглед, гледна точка, която по-късно може да бъде свързана, когато станете реализирани.

Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма в зала 12 на НДК


София, 28 август 1995 г.

Покланям се пред всички търсачи на Истината. От самото начало трябва да знаем, че Истината е това, което е. Не можете да я промените, не можете да я преобразувате, не можете да платите за нея. Ние всички сме търсачи на Истината. Какво търсим? Може би не знаем.
Това, което ще ви кажа днес, не бива да го приемате на доверие, а да държите ума си буден, като учени. Ако нещата се докажат, то тогава като честни хора трябва да ги приемете, защото това е за вашето добро, за доброто на страната ви и на целия свят. На този етап всички ние сме човешки същества, но още нещо трябва да стане с нас. Трябва да отскочим още малко напред в процеса на еволюцията. Всички проблеми на нашето съвремие произтичат от това, че сме объркани. Трябва да станете Духа, за да се отървете от объркването. Христос е казал: “Опознай себе си”. Също Мохамед Сахиб е казал: “Този, който не познава себе си, е все още на нивото на животните”. Всички тези велики инкарнации и пророци са казали, че трябва да се родите отново. Но това не означава да заявите: “Аз съм роден отново” и да си сложите такъв етикет. Преди всичко “роден отново” означава актуализация на това преживяване. Освен това вътре в самите вас има ваши собствени сили, които се проявяват.

Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма

Кардиф, Уелс (Англия) – 08 август 1984 г.


    Покланям се на всички търсачи на истината. Идването ми тук за програмата по Сахаджа Йога ми носи огромно удоволствие. Трябва вече да са ви обяснили какво е Сахаджа Йога. Саха е “със”, а Джа е “роден” – тоест, “роден с теб” и всеки един от нас има рожденното право да получи тази спонтанна Йога, която е връзката с Божественото. Извисяването до Божественото е наше право по рождение. Единствено трябва да достигнем състоянието на съзнание, където осъзнаваме по-висшето търсене вътре в нас. Първо като човешки същества търсим храна, после закрила, дом, вещи, пари, власт. И след това откриваме, че дори и да сме постигнали всички тези неща, не сме били в състояние да постигнем  каквото сме искали – а именно състоянието на радост. И в последствие започвате да търсите нататък, за да откриете какво трябва да е това състояние, в което оставате в пълна радост.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024