Силите, които получаваме след Себереализация

©Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма  Бризбейн, Австралия - 5 май 1987 г.

Покланям  се на всички търсачи на истината.

Току-що Алберт много ясно ви обясни механизма, който е вътре в нас и изработва нашата Себереализация. Механизъм има, без съмнение. Когато сме в тази стая, виждаме толкова много светлини и зад това има механизъм. Но това, което правим, е просто да натиснем сключа и светлините се появяват. Така че целият механизъм вече e вграден в нас през нашия еволюционен процес. Сега сме достигнали до точката, когато трябва да постигнем резултата от еволюционния процес.

На Запад хората тръгнаха да търсят извън това тяло. Бих казала, че се опитаха да открият познанието за дървото на живота, но когато животът е открит отвън, можете да стигнеге до определена точка, а дървото също може да расте до определена точка. Вие трябва да стигнете до корените си. Това е познанието за корените ни. Да се каже, че то идва от Индия или че идва от някакъв регион не е вярно. Индия е древна страна, разбира се. Хората можаха да влязат надълбоко в него, но дори и в Библията има изречения като „Ще се появя пред вас като огнени езици”.  И тези центрове наистина изглеждат като огнени езици. Също в Корана се говори за Кундалини като Ассас и там е описано, че трябва да бъдете свързани с Бог, иначе каквото и да вършите в името на Бог, ще станете жестоки и ще бъдете дезинтегрирани. Ясно е казано.

Същото e във  всяка религия, за която четете - трябва да получите своята Себереализация. Всяка религия е говорила за Духа. Всяка религия е казала, че трябва да откриете Духа си. Сега, когато сме невежи относно Духа - а на пазара има толкова много хора, което Аз наричам „гуру шопинг”, - хората не знаят какво да очакват и какво да намерят. Какво е себе, какво е Дух и защо трябва да го получим? Както ви казах, това е същността на нашата еволюция - трябва да станете Духа и истината е тази, че вие сте Духът. Ако вие сте Духът, то трябва да постигнете това ниво, по един или друг начин; това е ваше рождено право – то е родено с вас, ето защо го наричаме Сахаджа Йога. Сахаджа означава, Саха е „със”; Джа е „роден с вас”. Това е Йога - връзката с Божественото. Божественото е Всепроникващата сила на Божията  любов, която е най-финото от финото всепроникващо. То съществува във всичко и вие трябва да го почувствате. Това наричаме хладния полъх на Светия Дух: хладният полъх на Светия Дух. В Библията няма описание на Светия Дух. Кундалини е отражението на Светия Дух. Светият Дух е желанието на Бог; тоест е силата на Бог, отразена в нас като Светия Дух, като Кундалини, навита три пъти и половина, е нашето чисто желание. Всички останали желания, които имаме, са нечисти, защото искаме това или онова. Знаем, че икономическите закони са такива, че като цяло желанията не са удоволетворими. Защо? Защото тези желания не са чисти. Така че това е силата на Кундалини, която обитава в триъгълната кост във вас.

Сега, когато казвам всичко това на вас, вие не трябва да имате сляпа вяра в това, то е хипотеза. Ако вие сте хора на науката или ако имате много логически ум, тогава трябва да разберете, че вие не бива да затваряте ума си. Би трябвало да сте с отворен ум и да видите за себе си дали това ще се докаже; тогава е добре. Но не бива да сте цинични, даже да Ме предизвиква, защото това, което Аз правя, е да ви дам каквото имате, да ви кажа какво имате, какво е ваша собственост, че е ваше собствено. Аз нямам нищо общо с това като такова, но също не мога да ви помогна, без да ви кажа.

Кундалини трябва да се издигне от седалището си  - той ви го показа току-що - което e триъгълната кост, наречена сакрум. Сакрум означава „свещен”, това значи, че гърците са знаели за тази дума, знаели са за Кундалини и ето защо са я нарекли свещена. Когато Кундалини се издигне  през тези различни центрове, преминава през шест центъра; седмият център е под нея и този седми център се грижи за славата или целомъдрието или, можем да кажем, защитава Майка Кундалини в нас. Първият център е най-важният център и е центърът на нашата  невинност. Когато се опитваме да си играем  с нашата невинност, този център, който трябва да пази Кундалини, се разваля и когато този център се увреди, можем да си навлечем много проблеми. Днес можете да чуете голям рев относно тази смъртоносна болест - Спин и че трябва да се борим. Тя е погрешното нещо, което сме направили - нещо, което трябва да приемем.  И след това трябва да се борим с нея. Не е трудно да се борите с тази болест, ако приемете, че сте загубили невинността си.

Проблемът е когато хората започнаха да получават познанието за дървото (на познанието - б. пр.) - те наистина изпадаха в амок. Не знаеха какво да правят със себе си -  уж са приключили с едно, уж са приключили с друго, та дайте сега да си изядат носа или да си изядат очите, или да си изядат зъбите; нещо такова - това подлудяващо нещо връхлетя хората и те не знаеха какво да правят със себе си, така че започнаха също да практикуват секс. Бих обвинила също Фройд за това. В Индия Фройд няма да бъде възприет изобщо; това са глупости. Никой не може да приеме неговата теория, където се казва, че през цялото време изпитвате чувството на плътска любов към майка си. Разбира се, това е абсурдно за нас. Но всяко ново нещо трябва да бъде възприето - това е модерната представа. Всяко ново нещо, което идва при вас, трябва да го приемете. Всяко ново нещо може да не е добро. 

Наскоро имаше банкет и Аз имах съсед, който беше посланик на Мексико и той Ми каза: „Знам, че не харесвате Фройд, а харесвате Юнг. Но Юнг е говорил за същите стари неща.” Аз рекох: „Същите стари неща, но нещо ново относно тях.” Еволюцията се случва по такъв начин, че първо имате дървото и след това имате клоните, след това - листата и след това имате цветовете, а след това цветовете дават плодове. Но ако някой вземе цвете отнякъде и ви го даде, тогава вие знаете, че то е пластмасово. То трябва да има някаква основа, трябва да има някаква традиция. Трябва да е в нашите древни книги. Трябва да е било описано от хората, които са живели преди това. Изведнъж, ако г-н Фройд се появи и каже някоя нова теория, тя никне като гъба. Тези хора се появяват и започват да разказват истории, а ние вярваме в тях. Това са гъбички. Казах на господина: „Хубаво, преди сме яли всякакъв вид храна; не сме изяли масата. Защо да не я изядем, понеже е нещо ново?” По същия начин започахме да възприемаме всичко, което е ново, защото това било нещо ново, било нова идея, която трябвало да приемем. И това е луда надпревара, казвам ви - наистина това е лудо надбягване. Цялото наше внимание отива във всичките тези луди неща.

Например модите, които се появиха. Това са производители, които са материалисти, които искат да ни заблудят, сменяйки през цялото време една мода към друга мода. Сега в Англия няма да откриете никой с останала коса, защото горките опитаха с това, опитаха онова и накрая станаха пънкове и когато попитах "Сега е пънк, след това - какво?”, те отговориха: „Майко, Вие сте старомодна!” Сега са плешиви. Точно така е - ние предаваме себе си, всичките наши мисли на някой, който ни  кара да играем по този начин. Материализмът е за нас, ние не сме за материализма. Материята е за нас, ние трябва да доминираме тази материя.

 През цялото време Духът доминира материята, а когато Духът се появи, тогава той я използва за собствените си цели. Той не е доминиран от материята; никой не може да доминира човек, който е Духът. Но ние сме толкова много загубени в нея, опитвайки нови неща като луди, прескачайки от едно на друго, че не виждаме смисъл в това - все едно да изядете масата. Нямаме свои собствени идеи; ние реагираме или възприемаме чуждите идеи. Ако някой ни каже някаква идея, ние отвръщаме: „О, това е страхотно.” Но защо, защо е страхотна?  Тя трябва да се прецени чрез няколко неща. Най-напред трябва да видим дали има някаква връзка с някоя традиция, с някоя древна книга, с някои пророци, с някоя инкарнация, която е идвала на тази земя. Всички те не бяха безполезни хора, не бяха фалшиви хора, не ни казваха лъжи. Но ние реагираме, както открихме сега, че християнството се провали, църквите се провалят, така че имаме реакции. Не, християнството може да се е провалило, но Христос не се е провалил.

Както вчера, имахме няколко интересни хора - един от тях дойде да Ме интервюира, а другият беше фотограф. Фотографът беше пламенен  християнин, така че каза: „Майко, имате предвид, че сме схванали всичко погрешно ли?” Отговорих: „Не. Ти обичаш Христос, нали така?”. - „Да, обичам Христос много.” Казах: „Тогава ще я получиш." Ако сте обичали Христос, тогава ще я получите. Но ако сте заети с организирането на Христос, тогава е доста трудно. Не можете да организирате Христос. Не можете да Му диктувате и не може да Го използвате за вашите цели да правите пари, да правите огромни палати за себе си. Както може да видите какво се случва сега във Ватикана - има големи проблеми с мафията, а те не искат да чуят за това. Не, не искат да чуят нищо за това. Как може тези хора, които говорят за праведност, за добродетели, за ценности да стигнат до такава крайност.

Също в Индия, хинду религията отиде на вятъра, напълно на вятъра. Те използват същата черна магия, същите стари неща,  които са се правили в индийските села. Те пристигнаха в градовете сега. В храмовете сега продават наркотици от ужасно естество на хората, които ходят там. Това хиндуизъм ли е? А какво ще кажете за исляма? Виждате как хората в исляма се карат помежду себе си, докато ислямът е отдаване. Те всички се борят помежду си. Това ли е религията, която Мохамед Сахиб проповядваше? А будистите? Те са други глупави хора - крайно материалистични. Всяка религия беше хвърлена на кучетата. Защо? Защото хората не разбраха главната точка, а основният въпрос е, че трябва да сте свързани с Бог. Вие трябва да се родите отново. А не просто да дадете сертификат на себе си - „Аз съм роден отново” - и да повтаряте „Аз съм роден отново.” Една жена от тях дойде наистина да Ме бие. Започнах да й се смея. Тази "потворно родена" жена дойде да Ме бие, за какво? Вие не можете да сертифицирате себе си. Това самосертифициране или сертифициране от някой друг е абсурдно. Вие трябва да имате силите на родени отново. Родените отново имат собствени сили, които се проявяват сами, те не са просто родени отново, които да се мотаят наоколо.

Сега, какви са силите на човек, който е роден отново?  На първо място, такъв човек е спокоен, мирен човек, той става автоматично праведен, автоматично. Не трябва да ви казвам: „Не правете това, не правете онова”. Това приключи с Мойсей. Край с това. Щом станете Духа, веднага се отказвате от всички разрушителни за вас неща, автоматично. Няма нужда от никакво усилие, никакво предупреждение, нищо от сорта - автоматично, защото Духът е светлината; вие получавате вашето просветление. Да предположим, че държа змия в ръката си и няма светлина. Някой Ми казва, че това е змия, Аз отвърщам: "Не, въже е, Аз държа въже.” Но когато има светлина, веднага я пускам. Накратко, никой не трябва да Ми казва, виждам светлината и пускам змията.

По същия начин, вие сте просветлени личности. Може да различите кое е истина и кое е неистина. Например, вие виждате някого - дори и от индийски затвор, някои хора току-що са излезли от затвора и не знаят какво да правят със себе си. Така те отиват с шафранени дрехи до Германия, а може би до Австралия също, и стават велики бабаджи там. И тези велики "бабаджи" седят на разни важнии места в града и всички ги заобикалят, дават им пари, дават им живота си - разбирате ли ли - едни големи приказки за любов се леят и всякакви такива. Той реализирана душа ли е или не? Как ще разберете? Не знаете дали той е реализиран или не, защото вие не сте в абсолютната точка. Вие все още сте в относителното разбиране. Понеже този човек носи този тип дреха и си седи много тихичко там, та уж трябвало да е бабаджи. Не можете да разпознаете човек дали е истински или не. Не можете да разпознаете също Мен, дали ви казвам истината или не.

Докато вие не станете това абсолютно същество, не можете да разберете. Тогава, това, което  се случва е че когато Кундалини се издига и пронизва през областта на вашата фонтанелна кост, тогава вие започвате да чувствате на върховете на пръстите си; тези върхове не са нищо друго, освен центровете на симпатиковата нервна система, които са индикатори за истината. Ако човек получава хладен вятър или полъх от този човек, тогава той е истински. Ако не получава, тогава не е. Има много хора, които претендират да са велики, но не са - веднага откривате и сте шокирани от нещото, което са. Не знаете как така вашият ум се е провалил или вашата голяма интелигентност не нв показа ясно какво не е наред с този господин. Защото не сте това. Трябва скромно да приемете това, че все още сте на нивото на човешкото съзнание, а трябва да бъдете на нивото на духовното съзнание. Това е измерението, което трябва да получим, иначе не можем да съдим нещата правилно.

В тази страна имаме определени проблеми, в целия този свят имаме проблеми - проблеми с атомните бомби; всеки ден чувате за един или друг проблем - всичките създадени от човешките същества. Представете си, интелигентни и такива добри хора са създали проблеми за самите себе си, убивайки се един друг, приготвяйки бомби и неща от този сорт, уж да се предпазват един от друг. Имам предвид, че никое животно не прави това. Единствено човешките същества се опитват да се предпазят едно от друго. Те през цялото време се тревожат кой ще ги нападне, не са сигурни в себе си. Причината е, че не са постигнали това ниво на абсолютност.

Сега настъпи времето, за вас е дошло времето поемете по съзидателния път за разрешаване на проблема или по разрушителния. С дискусии, с аргументи, с нищо няма да постигнете нещо, докато няма пълна трансформация в човешкия ум. А трансформацията е възможна единствено, когато станете Духа, защото Духът е универсалното същество във вас. И вие ставате колективно осъзнати, тоест вие изпитвате универсално чувство, вие просто започвате да чувствате другия човек върху пръстите си.  И ако знаете как да го коригирате, вече сте коригирали този човек. Това е само играта на любовта на Бог, толкова е просто, че дори и децата могат да го направят.  Много деца, когато поставят пръстите си в устата или палците си в устата, според г-н Фройд означава нещо безсмислено, но според нас  те  показват в кой център имате блокаж. За да разберете собствените си деца, трябва да бъдете реализирана душа, защото разбирането още не е узряло. Докато не станете реализирана душа, вие не сте зрели да съдите нищо. Каквото и да съдите на това ниво, ще имате друга гледна точка. Можете да вземете десет дечица, които са реализирани души – ние имаме много такива - и да завържете очите им. Ако ги попитате какво не е наред с даден човек, те всички ще вдигнат един пръст, означаващ това или този пръст. Ако е този пръст, означава, че този човек се чувства виновен за едното нищо (лява Вишудхи - б. пр.); или десният - означава, че говори прекалено много и има проблеми там.

Това познание става ваше собствено. Това е една от силите, която ви описах - вие чувствате колективното съзнание вътре в себе си. Всичко, което получавате във вашата еволюция, е жив процес. То не е мъртъв процес, то е жив процес, чрез който вашата централна нервна система може да почувства това, което е около вас, което е във вас. Това, което наричате парасимпатикова нервна система, се активира и вие можете да разберете парасимпатиковата система. Ако тук има доктори, те ще ви кажат, че не знаят много за парасимпатиковата. Сега всичките тези неща ви се случват и дори и да сте дете, ви може да се справите с това шоу.

Втората сила, която получавате, е, че може да издигате Кундалини на друг човек, както  една запалена светлина може да запали друг човек. Но ние не можем да се занимаваме с хора, които са досадни, които са повърхностни, които са глупави, (Сахаджа Йога - бел. пр.) не е предзначена за това. Тя е предзначена за хора, които са търсачи, които са настойчиви: те са избраните и днес се наричат „търсачи”. Те може да са пристрастени към наркотиците или може да са всякакви - няма значение. Те са търсили истински, приемали са грешното за правилно, или може да са направили някакви грешки – няма значение. Всичко е простено. Те ще получат това, което искат, защото са търсили интензивно, истински са искали да станат Духа. Това е чистото желание на човек, което действа – не човек, който го иска само заради някакъв вид егоистична или ориентирана към властта идея.

Сега третата сила, която човек получава, е, че той става абсолютно динамичен. Той работи много усилено през работно време, може да направи неща, които преди не е направил. Познавам  човек, който преди не е правил нищо артистично, а изведнъж започна да рисува. Познавам друг, който не знаеше какво е поезия, защото е експерт-счетоводител и се занимаваше с пари през цялото време. Изведнъж той започна да пише поезия, при това  на урду, което е такова трудно нещо. Такъв динамизъм развива човек. Освен това развивате специално чувство на единение с другите, които са реализирани души. Приятелството и братството са толкова редки качества, че вие никога не сте виждали преди такива хора; дори онези, които отиват да се бият на война и разни такива, нямат тази чиста любов и това чисто разбиране и чиста връзка, каквито откривате сред хората, които са реализирани души. 

Имаше едно момиче, което имаше Реализация, и то отиде в Сицилия. Другото момиче беше дипломат и беше получила своята Себереализация в Рим, и отиде в Сицилия. Двете седяха в двата ъгъла на един ресторант, погледнаха се и усетиха вибрациите; и едната стана от мястото си и попита другата: „Усещате ли хладния полъх в ръцете си? Имате ли Реализация от Шри Матаджи?” Тя отговори: „Имам!” И те просто се прегърнаха. И бяха толкова щастливи. Казаха: „Майко, такова щастие и радост не сме чувствали с никой друг.” Такава сигурност, такава помощ. Където и да отиде в света, те са с вас - вашите братя и сестри по чистота. Те не искат нищо – без никаква лъст, без никаква алчност, просто чувство на  единство. Такава раса се появи сега в Австралия, слава богу. Имаме толкова много ашрами там и толкова много хора, а Австралия расте много бързо.

Австралийците са върху земята на самата невинност. Божеството на невинността е вашият Улуру, което стои там, а хората в Австралия, открих, имат специална благословия от Бог, че получават своята Реализация много бързо, съхраняват я и израстват много бързо.  Имаме други хора също, трябва да кажа, италианците и хората от Австрия. Те се справят много добре. Бих казала, че англичаните са много добри, но  трябва да работите усилено с тях. Ако работите усилено с тях, те могат да се подобрят, така че от всякъде по света - от 14 нации - имаме хора, които идват в Сахаджа Йога.

Не трябва да плащате нищо; как можете да платите? Имам предвид, помислете си за едно нещо - пак е абсурдно, че хората си мислят, че могат да платят за всичко. Ако трябва да покълнете семе, колко ще платите на Майката Земя? Колко пари ще вземе тя за такова нещо? Това е едно от нещата, което хората не разбират – всеки, който моли за пари, който живее от парите, спечелени в името на Бог, не може да бъде свързан с Бог. Вие не можете да си изкарвате прехраната в името на Бог, не можете. Просто нещо е, грях е. Разбира се, някои хора Ми казваха, че когато пътувам, хората трябва да харчат пари. Имам предвид, че самата Аз мога да харча, с Божията милост Аз съм добре. Но да предположим, че бях в положението на Христос - тогава хората щяха да платят за това пътуване; добре, няма значение. Няма нужда Той да плаща за вашето спасение. Можете да платите за полета - хубаво; но Той не се нуждае от нищо друго, нали? По същия начин Аз не се нуждая от нищо. Това, от което имам нужда, е да видя, че много хора получават своята Реализация, че стават Духа. С Божията милост, това се изработва много добре в Австралия. Австралия се разви изненадващо добре и Аз съм сигурна, че тези неща също ще се получат днес и тук в Бризбейн.

Другото хубаво нещо в Сахаджа Йога е, че вие се установявате с добри бракове.  Имахме 71 брака миналата година и от тях 100 процента са успешни; и двойките имат красиви деца, много красиви деца и водят много красив начин на живот. Изненадващо е как от  мръсотията на тази глупост, която беше тук, от идеите да се разруши цялото човечество се появиха тези красиви лотоси. Когато видя това, забравям, че има още толкова много да се появяват. Това трябва да проработи. Има толкова много, които могат да го получат и да станат лотоси, за да направят цялата Вселена благоуханна. Мисля си, че това е въпрос на още няколко години работа/Мисля си, че това е работа за още няколко години, сигурна съм, че много хора ще получат Реализация, но тези които не искат, които са непреклонни, които не искат да получат благословиите на Бог, ще бъдат съдени, защото това е Денят на Страшния съд. Надявам се, че днес повечето от вас ще получат своята Реализация.

Бих искала някои от вас да Ми зададат въпроси, но питайте уместни въпрос, а не просто въпроси, за да Ме атакувате, защото не съм дошла тук за избори или нещо подобно. Просто обикновени въпроси. [Майка моли за малко вода]. Може ли да Ми донесете малко вода? Толкова много речи, от сутрин до вечер! Да, моля?

Въпрос:  (Всички въпроси се перефразират от йоги в залата). Възможно ли е тези, които обучават за Духа, да имат различно мнение по различни въпроси?

Шри Матаджи: В началото те го правят малко, все още не са установени. Те трябва да се узреят в Сахаджа Йога, без съмнение, но в началото се различават малко, не много. Понякога в началото правят някои неща различно, виждала съм го, но най-напред човек трябва да узрее преди всичко. Веднъж щом узреят, те не го правят. Те толкова много са в унисон един с друг. Няма никаква разлика.

Въпрос: Трябва ли да се сяда в някаква определена поза, когато правите това или може да бъде направено по всяко време, навсякъде (не се чува)...?

Шри Матаджи: Не. В тази Сахаджа Йога вие ставате Духа, тогава вие не трябва да медитирате много – около 10 минути е достатъчно – и няма някакви определени ограничения в нея, може да седнете в която поза ви харесва, няма никакви ограничения, защото вие ставате Духа. Единственото нещо, което трябва да направите, е да навлезете в състояние без мисли, това е първото ниво, което наричаме Нирвичара, а за да постигнете това ниво, трябва да седнете и да отказвате да приемате всякакви мисли в ума си. Просто кажете „Не това, не това”. Става изведнъж, защото вашата Кундалини е вече там горе, така че вие оставате в състояние без мисли. Веднъж щом останете в състояние без мисли, може да останете така за около пет минути – просто това  е всичко. Няма нужда от много време, защото сте в медитация.

Въпрос:  Той казва, че от неговия предишен опит е открил, че не е възможно да има моменти, в които няма никаква мисъл.

Шри Матаджи: Вярно е, не можете докато Кундалини не се събуди, не може да имате. Вижте, една мисъл се издига и пада, друга мисъл се издига и пада, има малко разстояние между тях, което на санскрит се нарича Виламба - много малки разстояния. Сега това което се случва със събуждането на Кундалини, е че тези двете мисли се разтеглят и Виламба се увеличава. Така че вие автоматично получавате това, не трябва да се тревожите за това.

Въпрос: Събуждането на Кундалини добро ли е за децата?

Шри Матаджи: Отлично е. Те са най-добрите. Децата са най-добрите – имам предвид, че нямат усложнения. Ние сме сложни, ние сме или в Лявата страна, или в Дясната страна, имаме усложнения. Те са толкова балансирани, те са най-добрите. Децата са най-добрите - колкото повече, толкова по-весело! Аз им казах да доведат всички деца тук и щях да съм толкова щастлива в тяхната компания, бих била много щастлива в тяхната компания. Те може да са- повечето от тях – може да са вече реализирани, не може да се каже.

Въпрос:  Каква е чувствителността на децата? Ако те са чувствителни, как да бъдат закриляни, за да не бъдат наранени от другите?

Шри Матаджи:  О, те сами знаят, много са умни. И трябва да им се каже как да да правят защита около себе си и всичко останало, и те го правят. Много са сладки, дори и малки, малки неща  правят с ръцете си, издигат си Кундалини, много сладко; и веднага щом видят ужасен човек, веднага ще започнат да правят така. Много са активни. Трябва да кажа, че са много добри.

Въпрос:  Означава ли това да ги учим да слагат "златна светлина"?

Шри Матаджи:  Да, това което наричаме бандан, е един вид защита на вашата аура. Виждате ли, поставяте своите ръце, защото вибрациите започват да текат от ръката ви, тогава просто правите бандан;  и децата го правят веднага, правят го веднага. Те са много бързи. Страхотни са. Те са тези, които закрилят. Един баща искаше да получи своята Реализация, но не можеше да достигне; той така се разстрои, падна в Нозете ми. Този господин падна в Моите нозе, а детето му скочи върху гърба му и започна да се катери по него, за да издигне неговата Кундалини най-напред. Толкова е интересен начинът, по който реагират децата.

Въпрос:  Как започнахте това? Как бяхте посветена в това?

Шри Матаджи: Аз не съм посветена в това. Имах го още от детството си. Знам, че искате да разберете нещо за Мен; по-добре е първо да опознаете себе си, тогава ще разберете за Мен повече. Добре?

Въпрос:  Тя пита дали човек ще напусне сегашното си ниво на съзнание просто чрез получаването на Реализация. Тя казва, че е дошла тук да се научи, но не трябва да се случва така, че да губи сегашното си състояние на съзнание. Това ли е въпросът?

Шри Матаджи:  Не, не го губите. Не, не, нищо подобно. Не се случва нищо подобно. В действителност това, което се случва, е, че вие получавате допълнително, ново съзнание вътре в себе си. Вие сте съвсем на място, много сте нащрек, напълно осъзнати, но получавате ново съзнание, което е от Духа. Не губите нищо такова. Например, имате брат. Да речем, че нямате много добри чувства към него. Когато получите своята Реализация, вие виждате, че той е добро момче и му прощавате от цялото си сърце и го обичате, и забравяте какво не е наред с него. Виждате хубавите страни в него, защото ставате абсолютни. Вашата преценка се променя. Вие се смеете на себе си. Онова, което е било нередно в него, го няма вече. Казвате си: "Сбърках по онова време. - нямате нищо против да приемете тази гледна точка. - Тогава сбърках, не сега."

Другото нещо е, да предположим, че имате определен навик и не можете да го преодолеете, невъзможно е. Дори и да искате, не можете. А сега вие сте толкова силни, че не поглеждате към него. Не искате да го имате повече. Просто не ви харесва.  Бих го казала по този начин: една котка може да премине по мръсна пътека, тя не чувства мръсотията и нечистотията или каквото и да е, не подушва нищо, но човешко същество не може. По същия начин, реализираната душа не харесва нищо, което е погрешно. Тя става праведна автоматично, автоматично добродетелелна и не налага това на никого. Тези хора са добродетелни, те са праведни и живеят в собствената си слава. И ето как съзнанието прави хубав обрат. Нещо друго, моля?

Въпрос: Вярвате ли в прераждането?

Шри Матаджи: Да, разбира се, има прераждане, без съмнение; и когато Христос каза „Аз ще дойда отново”, това означава, че има прераждане. Но най-важното нещо е какви сте сега. И това, което получавате сега, е най-важното нещо. Ние не трябва да се тревожим за това какво сме били в предишния си живот - какво значение има? Да, моля?

Въпрос: Духът едно с вашето ментално и физическо тяло ли е, или е отделно от тях?

Шри Матаджи: Той просветлява всичко това. Можете ли да кажете сега, че тази светлина, която ни осветява, е едно с нас или е без нас? Вие виждате, че светлината е отделна, Духът е отделен от нас, без съмнение, но интегрира всичко. Причината е, че ние виждаме. Например вие седите на светло, но да речем, че стоите в тъмнината, ще се бутате един в друг, няма да знаете как стоите един до друг, няма интеграция. Така че светлината на физическата, менталната, емоционалната страна на нашия живот е напълно, напълно интегрирана. Това е добър въпрос.

Въпрос: Когато човек е просветлен, може ли да го даде на някой друг?

Шри Матаджи: Разбира се, разбира се. Когато сте просветлени, вие можете да просветлите друг човек. Това е силата, която получавате.

Въпрос: Как се случва това?

Шри Матаджи: Случва се, защото вие ставате това. Да предположим, че има една свещ. Сега тази свещ не е запалена. Сега Аз запалвам тази, тогава с нея мога да запаля всяка друга свещ. Толкова е просто. [Шри Матаджи се смее]. Толкова е просто. Виждате ли, всичко, което е Божествено, е просто; всичко, което е човешко, е сложно. Приемете го по този начин. Изключително просто е.

Въпрос: Във вашата лекция нарекохте Кундалини „Тя”. Това е така защото сте жена ли?

Шри Матаджи: Не, не, не. Тя е женската страна. Тя е Шакти, тя е женската страна. Ето защо споровете между жени и мъже са напълно фалшиви. Няма нищо такова, те живеят заедно. Това е като луната и лунната светлина, то е като слънцето и слънчевата светлина, то е като Бог и Кундалини, то е като думата и значението.

Въпрос: Правилно ли е да се каже, че енергията Кундалини се издига и се среща с друга енергия идваща отгоре?

Шри Матаджи: Да, това е Всепроникващата сила, разбрахте ли? Когато Кундалини се издига, това което прави е, че просветлява фината страна на нашите нерви, нашия ум, просветлява всичко и така започваме да я чувстваме. Дали получаваме просветление, заради връзката си с Всепроникващата сила? Тя съществува, вече съществува, но вие обикновено не можете да я почувствате. Когато тя (Кундалини - б. р.) се издига, вашите нерви са така просветлени, че можете да го усетите. Ясно ли е? Може и вече да го получавате, така си мисля. Добре, да го направим ли сега? Добре, отново, още един въпрос.

Въпрос: Чувал/а съм  истории, че е опасно да се издига Кундалини. Защо има такива истории?

Шри Матаджи:  Историите са, защото хора, които не са били оторизирани, са се опитали да издигнат Кундалини. Човекът, който трябва да издигне Кундалини, трябва да бъде оторизиран от Божественото. Този човек трябва да има такъв чист характер. Тези хора просто се опитват да издигнат Кундалини и божеството на последната чакра, която се нарича чакра на невинността, се ядосва и ето как те си навличат проблеми. Както ви казах тази чакра се грижи за... Онези хора, които не са оторизирани да го направят или... Може да се обясни по един много груб начин, че човек, който не разбира от електричество и си постави пръста в контакта, получава токов удар. Но това е много по-лошо от това. Човек, който няма подходящ характер или подходящ начин на живот и опитва тези трикове, се забърква в неприятности. Не от Кундалини, а от Божеството, което защитава нейното целомъдрие.

Тези истории ги има и естествено такива хора разказват тези сензационни истории, а на хората им харесва и мнозина ги следват. Имам предвид, толкова е опасно да се следват всички тези погрешни неща. Трябва да съм дала събуждането на Кундалини на хиляди и хиляди хора и никой не е имал никакъв проблем.

Тя е вашата майка и както вашата майка ви е дала раждане, поемайки цялата ваша болка върху себе си, Тя поема цялата болка. Тя не ви носи никакви неприятности. Най-много може да усетите някакво леко изтърпване или нещо подобно. Може би ако някой е обсебен, тогава може да заподскача малко; ако има обсебен човек, той започва да подскача малко, но досега не сме имали никакви странни преживявания от този вид. Хората от ТМ започват да подскачат - виждала съм го; или хората от тази черна магия, те започват да поскачат пред Мен. Също така тези растафарианци започваха да скачат. Има някои хора, които правят така, но всички те са обсебени, не са нормални хора. Но те скачат за кратко; може да ги оправите, не е толкова трудно.

Въпрос: Какво се случва с Духа след като умрем на тази земя?

Шри Матаджи: Ще говорим за това по-късно, това е много дълга тема. Вижте, след смъртта Духът има различни видове съществуване след като умрем. Зависи – ако сте реализирана душа, вие сте свободна птица - правите това, което искате. Но ако не сте, тогава сте в различни категории и зависимост от категорията си, живеете и съществувате, но си мисля, че това е много дълга тема и някой друг път ще ви обясня, нали? Да?

Въпрос: Не знам защо, но някак не ми се ще да бъда просветлен.

Шри Матаджи:  Първо, вие имате проблем с черния дроб, господине, и много горещина в тялото. Ако поставите лявата си ръка тук, горещината ще отиде надолу – не, не, лявата ръка отдясно, много горещина; а нежеланието е там. Черният дроб е ужасното нещо, което създава всички проблеми. Поставете дясната ръка по този начин и ... Черният дроб ви кара да мислите ли мислите през цялото време. Нещо друго?

Въпрос: Какво създава страданието и нещастието в този свят и защо хората се мамят един друг? [Той също чувства стреса.]

Шри Матаджи: Хубаво, но би трябвало да видите как човешките същества се отнасят един с друг по този начин, не е ли така? Какво да се направи? Това е въпросът, който ви задавам. Виждате ли, защо съществува цялата тази глупост? Има я, защото вие все още не сте Духът. Хората имат нужда от трансформация, всеки един от тях има нужда от трансформация. Но да предположим, че утре идва Хитлер и Ме моли за трансформация, ще кажа: „Съжалявам, ще видим дали ще стане в следващия живот”! Да?

Въпрос: Премахвайки стреса от другите хора, получавате ли го в тялото си и идва ли като болка при Вас?

Шри Матаджи: Не, нищо. Аз не премахвам нищо. Това е състояние на съзнанието, което става просветлено от Духа. Вие просто ставате релаксирани, това е всичко. Това е по вашата собствена воля. Да предположим сега, това е „включено”, това е „изключено” (показва микрофона) - по същия начин, но то не е нещо, което Аз трябва да правя. Виждате ли, то е във вас, просто работи вътре вас, а самата Кундалини, когато се издига, ви отпуска напълно. Тогава защо да Ме наранява?

Въпрос: Тя пита дали ще я нарани нея, ако отнема стреса от другите хора?

Шри Матаджи: Не, не. Бих казала, че в началото не бива да правите това, защото в началото не знаете как да го правите по правилния начин, но след като узреете, нищо не може да се случи. Като нещо, което не е узряло, може да получи отпечатъците, но веднъж щом узрее, то е съвсем добре. Първо трябва вие да се узреете. Отнеме около месец да се установите, тогава е добре.

Въпрос: Защо стресираният човек става такъв? Защото чакрите са блокирани ли?

Шри Матаджи: Да, много, много. Блокирани или дисбалансирани, особено дисбалансирани. Дисбалансът е много голям, защото чакрите са така, да речем - [Шри Матаджи показва с ръцете Си, като върховете на пръстите са събрани като "Л"]. Сега, вие избутвате прекалено много тази страна, има дисбаланс и чакрата се блокира тук. Това може да бъде отляво или отдясно, може да се случи на всяка страна. Това се дължи на дисбаланс.

Въпрос: Аз търсих материалното и духовното, но докато съм млад, трябва ли да я използвам в търсене на материалното или на духовното?

Шри Матаджи: Ако получите Духът, получавате материалното автоматично. Всичко материално се контролира от Духа. Много е изненадващо как го получавате. Вие влизате в Царството на Бог. Ще бъдете изненадани, че в Англия има толкова много безработица – хората изобщо нямат работа - безработица; но нито един Сахаджа йоги не е безработен, нито един Сахаджа йоги не е безработен. Наскоро един господин трябваше да дойде от Париж до Австралия за определен семинар и си помисли и доста се развълнува - той искаше да дойде, защото там е другият край на света - но нямаше пари и изведнъж получи пари, които е трябвало да получи за осем години. Внезапно получи парите и е тук. Всякакви такива чудеса се случват. Ще ви разкажа едно чудо от Австралия, много е интересно.

Имаше едно малко момиче, то Ми написа писмо: „Майко, искам да дойда и да ви видя в Индия, но нямам толкова много пари да дойда.” Майка й и тя, и двете искаха да дойдат. Те имаха празненство в училище и тя беше взела бижута за продаване, но когато учителката ги видя, каза: „Това е злато, злато е; по-добре го занеси на майка си.” И когато отидоха при бижутер, сумата беше такава, от каквато се нуждаеха да отидат до Индия. По толкова много начини ви се помага. Вие не познавате Царството на Бог - то е много различно, толкова е ефективно. Работи толкова бързо. Не сте влезли в това царство.

Въпрос: Говорихте за неравновесието или блокажите в чакрите. Как да разберем за тях и как да ги коригираме?

Шри Матаджи: Ето това трябва да научите, много е просто. Вижте, щом получите своята Реализация, ще трябва да дойдете в нашите центрове и ние ще ви кажем как да го правите. Много е просто. Има няколко метода, чрез които може да ги пречистите. Но трябва да дойдете в нашия център, разбирате ли? Трябва да уважавате своята Себереализация и да й обръщате внимание, защото за хората това е като да си купят кока-кола в бар - не е Реализация. Това е епитомът на вашата еволюция, то е най-висшето нещо и трябва да бъде уважавано по този начин. Те идват на Моите лекции - хубаво, но не се опитват да изработят своята Себереализация. Вие трябва да я изработите и да станете майстори. Трябва да станете свои собствени учители. Всеки един от вас може. Още един (въпрос - б. р.)?

Въпрос:  Когато говорите за Себереализация, когато я получите, запазвате ли я, може ли да я загубите или това са само проблясъци от нея?

Шри Матаджи: Не, вижте,  работата е, че когато имате Реализация, трябва да се грижите за нея, да я подхранвате, да я развивате. Точно като малко цвете. Когато имате малко цвете, трябва да се грижите за него. Шом като стане дърво, тогава много хора идват да се подслонят под това дърво, нали? По същия начин вие трябва да се грижите за нея. Тя може да не изчезне, но няма да има голям ефект и винаги ще бъде в опасна позиция. Работата е да я направите напълно зряла. Почти не отнема време, усилие и пари. Човек трябва да знае как да го направи.

Въпрос: Защо църквите не са ни казали за това?

Шри Матаджи: Тогава не е било времето, сър. Представете си, Христос живя само три години и половина, в смисъл че за своета духовно начинание на Него му беше позволено само три години и половина да живее по този начин. Църквите не го знаят, но дори Христос....Представете си, четири години се борих със седем английски момчета и момичета да им дам Реализация. Той свърши доста добра работа, трябва да кажа, но тогава все още не беше времето. Христос в действителност дойде за тази чакра - Агнйа чакра. Това беше Неговото време - да покаже начина за възкресението. Това беше Неговият живот и Той го направи, но църквите пропуснаха същността. Църквите пропуснаха същността и ще продължават да пропускат същността. Техният основен интерес е как да правят пари. Това не е добре. И как да покръстват хората - не е добре.

Въпрос: Има ли много святи хора в църквата?

Шри Матаджи:  Може да има много хора, които са обикновени, които вярват в Христос, които ходят на църква, защото вярват, че ще бъдат спасени. Всички те ще бъдат спасени, без съмнение. Те са много обикновени хора, дават толкова много пари на църквата и са толкова посветени на църквата; въпреки това са на грешното място. Но те ще бъдат спасени, няма съмнение в това. Те всички трябва да бъдат спасени. Но има хора, които просто правят пари от църквата, опитвайки се да направят организация от нея. Те се опитват да покръстят хората, опитват се да правят политика от нея. Тогава такова нещо няма да проработи. Това не е правилно. Църквите би трябвало само да предоставят благата от даването на Реализация на хората - ето за какво е църквата. Те ще се научат, сигурна съм; те трябва да станат. Някои от тях ще трябва да станат, но ако те са ориентирани към парите, Аз просто не знам. Те повече се интересуват от царе и премиери, принцеси и всичко това. Просто не разбирам. Те нямат нищо общо с Бог.

Въпрос: Защо има нужда от (Страшния - б. р.) съд, когато някои хора напредват, а други не прогресират, и защо другите ги съдят? Защо има нужда от времето на Страшния съд?

Шри Матаджи: Трябва да има време, дете мое, за съд и това е специално време защото го наричаме най-лошите времена, понеже човекът е толкова объркан. Най-трудното време за човешките същества да съществуват са модерните времена, което наричаме Гхор-кали юга. И е времето, когато това трябваше да се случи, иначе човек нямаше да се захване с Бог сериозно, може би, вероятно. Може би нашите предци не са имали този стрес и напрежение и не са искали да се отпуснат и да мислят за Бог. Били достатъчно щастливи с тяхната земеделска работа, която са вършили, но сега наистина  сме достигнали тази точка. Всичко трябва да достигне до точката си на кипене и сега това е времето за света да получи рeзултатите си, по този начин или по онзи начин.

Въпрос:  Защо е времето на съд сега? Защото ако има прераждане, хората ще продължат да се връщат назад и да идват, докато има промяна ли?

Шри Матаджи: Вече ви казах, че сега е времето, когато хората са най-объркани и те трябва да вземат решение. Ето защо това е времето на Страшния съд - те ще отидат или в ада или в рая. Това е. По-добре ли сте? Хубаво. Раят е в нас.

Сега, да получим ли Реализацията си? Човек трябва да направи нещо много обикновено, както казах, само трябва малко да Ми съдействате. Ако се инатите или цинични, тогава е трудно; така че ако искате своята Себереализация, ще трябва да Ми съдействате малко, това е всичко.

Сега, за целта трябва да си свалите обувките, само докоснете Майката Земя; това е всичко - докоснете Майката Земя. Просто ги свалете... Тя си е ваша и трябва само да се издигне, това е всичко.

Сега поставете краката си на земята, успоредно и седнете удобно, изправени.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023