Душата ми жадува вдъхновение

Казвам се Таня Варгова и съм преподавател по  немски  език. Занимавам се със Сахаджа йога от 10 години.  Медитацията е средство да работя над себе си по един непосредствен и ефективен начин. Тя ми дава вътрешен баланс, яснота на преценката, проглеждане за скритата същност на нещата, отговори на въпроси, храна за душата, сила и увереност. Чрез нея неусетно разцъфтя и желанието да пиша, породено в младежките ми години. Докато една сутрин на 2004г., в обляната от слънце класна стая, стиховете потекоха сами:

                                 

 

 

              „Душата ми жадува вдъхновение –

                 копнеж по безпределната й същност...”

                                              По-късно се роди и откровението „Душа” :                                                                       Душа

     На Кундалини – моята Божествена Майка                                               

Неуловимо нежна прежда от лъчи,
вълна от Океана на нашите мечти,
небесна светлоока вълшебница добра,
небесните посоки поела във съня,
ефирна, фина, лека - изящна Тишина,
една голяма Тайна с хиляда имена,
забулена Мадона и изворна вода,
живителната влага за златни семена,
безкрайната молитва, частица от Отца,
невидима Причина за земните дела,
най - дъхавата Роза, най - ярката звезда - Сияние неземно в тъмата на нощта.

 Загадъчна и чиста, очакваща  с е г а
 часа на Светлината в Космичната игра...

 

 

 
Още Плутарх е казал: „Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен,  а факел, който трябва да бъде запален.”

Да запалим светлината в нас и около нас!

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2023