Създаването на Сахаджа йога

  Шри Матаджи използва своето вродено уникално познание за духовността, за да развие система за масова Себереализация, наречена Сахаджа Йога. Сахаджа Йога означава “спонтанна йога” (спонтанна връзка с божественото) и е метод за опознаване на нашата духовна същност. В началото на 70-те години Шри Матаджи събужда духовната енергия Кундалини и започва да разпространява новото познание. Най-важното в нейния метод е, че процесът на събуждане на Кундалини е естествен и може да бъден предаван на другите от онези, в които Кундалини е вече събудена.


  Шри Матаджи посвещава своя живот на разпространяването на Сахаджа Йога, затова пътува непрестанно по целия свят. Като резултат Сахаджа Йога се развива в много страни на Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Азия и Африка. Положителните промени, които настъпват у хората в резултат на практикуването на Сахаджа Йога, показват, че вътре в тях има фино средство, чрез което те могат да променят своя разрушителен начин на живот.


  Шри Матаджи е възприемана от своите последователи не толкова като учител или гуру, а по-скоро като Майка. Тя е готова да помогне на всеки, който се обърне към нея - състраданието, търпението и любовта са водещи в работата й, от която тя не получава никакви материални облаги. Нейното единствено желание е Сахаджа Йога да даде на всеки възможност за духовно израстване.
   

  Сахаджа Йога се практикува в над 100 страни по света.


  Създадени са множество неправителствени организации, в които уникалният метод за събуждане на Кундалини се използва в различни сфери на човешката дейност – Международен здравен център в Белапур; Музикална академия “Шри П. К. Салве”; Международно училище в Дарамсала; Център за изоставени жени и деца „Вишва Нирмала Прем Ашрам”, Индия; Международна театрална трупа ТЕV (Theather for Eternal Values - Театър за непреходни ценности). През 2007 г. бе учредена Световната фондация „Сахаджа Йога”.

  В България Сахаджа Йога се разпространява и практикува от 1990 г.

   

  През 1996 г., по време на Международната конференция „Холистична медицина и йога”, организирана със съдействието на Националния център по фитотерапия и народна медицина при Министерство на здравеопазването, със свои доклади за благоприятните ефекти при лечението чрез Сахаджа Йога, участват следните [практикуващи Сахаджа Йога] специалисти:
  -    Проф. Умеш Рай – виден индийски физиолог; бивш президент на Индийската Асоциация на физиолозите и фармаколозите; член на СЗО, член на Международната академия на медицинските науки, Директор на Международния център за изследвания и лечение по метода на Сахаджа Йога, Индия;
  -    Д-р Брайън Уелз – консултант-психиатър, специализиращ в областта на злоупотребата с лекарствени средства; различните видове наркомании и възстановяване и повишаване на самооценката; Член на Кралския колеж на психиатрите, Директор на клиника в Центъра за изследване на наркотици и поведение на здравето – Лондон, Великобритания,
  -    Д-р Валентина Гостеева – заслужил лекар на Русия;
  -    Д-р Енгелберт Оман, Австрия; Член на Австрийското дружество за хомеопатична медицина;
  -    Д-р Мариус Паун, Румъния, офталмолог.

  В периода 1990-1996 г.  Шри Матаджи е посетила страната ни шест пъти.

  Като следва желанието на Шри Матаджи, сдружение „Асоциация Сахаджа Йога - България” организира безплатни курсове по медитация.

  То предлага адаптирани тематични курсове за различни институции и организации –  „ Медитация и управление на стреса”, „Йога и възпитанието на децата”, „Сахаджа Йога и преодоляване на зависимостта от тютюн, алкохол и наркотици” и др.

  Методът на Сахаджа Йога е представян в училища, охранителни фирми, общински администрации, в Софийския затвор, както и в предавания на регионални телевизии и радиа /Варна, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Перник, Севлиево и др./. Сдружението участва ежегодно в специализирани изложения – „Алея на здравето” в НДК, София; Пролетния Пловдивски панаир; фолклорни фестивали и др. Изнася музикални програми, представящи класическа индийска музика, поезия и танци.

  Всички учебни прояви на сдружение „Асоциация Сахаджа Йога-България” са безплатни.

  „Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  Центрове в България